מיכאלה איתן אדריכלים
רמת גן - רמת עמידרמיקום:  שכונת רמת עמידר במזרח העיר רמת גן

מטרת התכנית:  התחדשות מרקמית ע"י עיבוי ביניינים קיימים משנות 50'
התכנית מציעה הרחבת הדירות הקיימות עד 200 מ"ר ופיצולם, הכל בהתאם 
להוראות בינוי ועיצוב. נוצר בינוי "ים תיכוני" של בניינים צמודי קרקע עם מרפסות
גג ופטיו פנימי.

שטח התכנית:  כ- 100 דונם

שטח בניה:  כ-1600 יח' דיור

יזם:  עיריית רמת גן

סטאטוס:  מאושר, בתהליך ביצוע

פרויקטים