מיכאלה איתן אדריכלים
בית אלמוג אילתכתובת:  רחוב המלאכה, אילת

יזם:  "מבני תעשיה" בע"מ

שימושים:  מסחר ומשרדים

גודל מגרש:  כ- 3 דונם

שטח בניה: כ- 6000 מ"ר

סטאטוס:  מאוכלס

פרויקטים