מיכאלה איתן אדריכלים
קצריןמיקום:  רמת הגולן, קצרין

פרס ראשון בתחרות לתכנון המשך העיר קצרין 1983

פרוגרמה:  שלוש שכונות מגורים חדשות והמשך מרכז העיר

היקף בניה:  כ-  2000 יחידות דיור

 

פרויקטים