מיכאלה איתן אדריכלים
לב קצריןכתובת:  מרכז העיר, קצרין

יזם:  חברה מבני תעשיה בע"מ

שימושים:  מרכז מסחרי, משרדים

גודל מגרש:  כ- 6 דונם

שטח בניה:  כ- 4000 מ"ר מסחר ומשרדים
                 

סטאטוס:  מאוכלס

פרויקטים