מיכאלה איתן אדריכלים
מזכרת בתיה - שימורמיקום:  מרכז המושבה מזכרת בתיה
 
מטרת התכנית:  שימור והתחדשות המושבה ההיסטורית 
לאורך רחוב רוטשילד, המיסדים ושכונת מוהוליבר.

יזם : מועצה מקומית מזכרת בתיה

פרויקטים