מיכאלה איתן אדריכלים
בית ספר בקצריןכתובת:  שכונת נווה, קצרין

שימושים:  בית ספר יסודי

גודל מגרש:  כ- 2.5 דונם

שטח בניה:  כ- 1000 מ"ר

סטאטוס:  מאוכלס

פרויקטים