מיכאלה איתן אדריכלים
רמת גן - תל יהודהמיקום:  שכונת תל יהודה ברמת גן 

מטרת התכנית:  התחדשות מרקמית של השכונה.

שטח התכנית:  כ- 50 ד'

מס' יח' דיור:  כ- 1300 דירות

יזם:  עיריית רמת גן

סטאטוס:  בתוקף

פרויקטים